En vista de les implicacions i les característiques de la innovació, és necessari reflexionar sobre quins beneficis pot aportar en l’àmbit empresarial, atès que aquesta consideració pot ajudar a situar i definir les innovacions necessàries en una empresa o organització.

Segons l’Institut Gallec de Promoció de l’Economia (Igape, 2008), el principal benefici de la innovació empresarial es troba en la millora de la qualitat dels productes, sense obviar la importància de l'augment de la capacitat productiva i de la varietat que té.

Concreten aquests beneficis, però, esmentant alguns dels possibles efectes positius de la innovació:

 • Augment de la varietat de béns i serveis.
 • Augment de la quota de mercat.
 • Millora de la qualitat de béns i serveis.
 • Millora en la flexibilitat productiva.
 • Augment de la capacitat productiva.
 • Reducció dels costos laborals.
 • Altres beneficis com, per exemple, la reducció de l'impacte mediambiental.

Tal com es pot observar, un dels principals avantatges genèrics des del punt de vista de la productivitat empresarial és que la innovació pot comportar un estalvi en costos a causa de la disminució dels processos de fabricació o en el desenvolupament de serveis o, en cas que no sigui possible, l'optimització d'aquests processos. Per tant, a partir de les iniciatives d’innovació es produeix un augment de la productivitat perquè milloren els processos de l'organització, que se simplifiquen i es fan més eficients.

Un dels beneficis més destacables es basa en la logística, perquè es tracta d’un dels avantatges més generalitzables a qualsevol tipus d’organització, ja que permet una reorganització dels espais de l'organització que pot ajudar a fer més gran l'eficiència en els processos que s’hi desenvolupen.

D'altra banda, la innovació també pot incidir directament en una millora de la informació aportada al consumidor, client o usuari. D'aquesta manera es pot aconseguir millorar la visualització dels productes o serveis, facilitar una informació més clara dels avantatges o prestacions d’aquests serveis o fins i tot perfeccionar-ne l'abast amb la millora dels mecanismes de publicitat.

La innovació també pot ser útil per a dur a terme millores estètiques en els productes o serveis, mitjançant el perfeccionament de l'envàs de productes o del redisseny de la imatge externa de tots els elements que presenten els serveis als consumidors, clients o usuaris, de tal manera que el que se’ls ofereix pugui resultar més atractiu.

Des del punt de vista mediambiental, un altre efecte positiu de la innovació podria consistir en la disminució (en cas que el que ofereixi l'organització sigui un producte) del pes i volum de l'embalatge, amb la qual cosa s'aconsegueixen disminuir els residus. En el cas de les organitzacions que ofereixen serveis, el fet de dur a terme processos d’innovació basats en la millora i estalvi dels materials (per exemple, paper) també pot tenir un impacte molt positiu des del punt de vista mediambiental.

Finalment, cal subratllar els efectes econòmics de la innovació, ja que és vital per al creixement, no ja només per a una empresa o organització en particular, sinó per a l'activitat econòmica a llarg termini de tot un país en general. En efecte, la innovació és font de productivitat i competitivitat per a les empreses i organitzacions, i permet consegüentment una disminució dels preus dels béns i serveis finals.

A més, les innovacions fetes en un determinat sector productiu actuen recíprocament i indirectament en la productivitat d'altres sectors.

L’Igape (2009) afegeix alguns beneficis més a la innovació empresarial:

 • Millora la relació amb el client, usuari o consumidor perquè ofereix nous productes o serveis.
 • Pot augmentar l’èxit de l'organització (sia amb vendes o amb un augment del nombre d’usuaris) a causa de la pressió que s’exerceix sobre l’índex de substitució del producte o servei.
 • Millora la imatge de l'organització perquè es presenta com a activa i moderna.
 • Estableix barreres d’entrada a la competència.

Cal tenir en compte, però, la necessitat que la innovació sigui contínua, perquè un dels efectes de l'absència d'innovació, quan ja s'han dut a terme accions innovadores, consisteix a caure en el que l'Igape (2008) anomena trampa de l'explotació. És a dir, en determinades ocasions, una organització que ja ha dut a terme alguna acció innovadora, per aquest fet, deixa de vigilar l'entorn i, en conseqüència, de reaccionar als possibles canvis d'aquest entorn, i pot esdevenir totalment obsoleta.

1.6. Tipus d'innovació >

Created by admin on 2014/01/30 17:26
    

Welcome

Welcome to this XWiki!