En sentit ampli, un projecte és un conjunt o una seqüència d'activitats que desenvolupa durant un temps un equip de persones per a obtenir un resultat únic.

Per a entendre-ho millor:

  • Un projecte és un procés; és a dir, un conjunt d'activitats interrelacionades, en què es transformen un conjunt de recursos (inputs) en un conjunt de resultats (outputs) que tenen un sentit per a algú (un client).
  • Un projecte té un objectiu. Normalment, el resultat o objectiu també és un procés, o la transformació d'un que ja existeix, tant si aquest és el càlcul de la nòmina com els resultats de les olimpíades o la producció d'una nova rentadora.

  • Té una durada, un inici i un final. La temporalitat és potser l'element clau i diferencial d'un projecte davant una altra classe de procés.

  • És únic i diferent. Davant les operacions repetitives, pròpies de la majoria dels processos empresarials, cada projecte és únic i irrepetible.

  • És multidisciplinari, involucra recursos i habilitats de diferents parts de l'organització.

  • Té recursos limitats i, per tant, una sèrie de costos, directes, indirectes i d'oportunitat, per a l'organització.

  • Un projecte és un encàrrec específic, dirigit i ad hoc que encarrega una organització a un grup intern o extern de persones, que es configura per a la seva execució.

Aquest apartat es compon dels següents subapartats:

2.1.1. El projecte i les altres coses

2.1.2. Projectes TIC?

2.1.3. Projectes i productes TIC

2.1.4. Dimensions d'un projecte

2.1.5. Cicle de vida d'un projecte

Tags:
Created by admin on 2014/02/25 13:41
    

Welcome

Welcome to this XWiki!