2.6. Diferències més significatives en l'edició 5 de PMBOK

Last modified by admin on 2014/08/14 12:22

Els canvis més significatius que s’han realitzat en la darrera versió de PMBOK són els següents:

  • Es mantenen els 5 grups de processos que són: Iniciació, Planificació, Execució, Monitorització i Control, i Tancament.
  • Segons la pròpia web de PMI (http://www.pmi.org) s'ha afegit una dècima àrea de coneixement; la Gestió dels Interessats del Projecte que aprofundeix l'èmfasi en la importància d'aconseguir una participació adequada dels interessats del projecte en les decisions i activitats clau. Aquest àrea inclou 4 processos repartits de la següent manera: 

Per Iniciació: identificar interessats 

  • Per Planificació: Planificació de la Gestió d’interessats
  • Per Execució: Gestió del compromís dels interessats
  • Per Monitorització i Control: Control dels interessats. 

Segons el Blog de PMD (http://www.pmd.com.es/blog/cambios-en-version-5-del-pmbok-respecto-a-la-version-4/ )En definitiva  els processos de les Àrees de coneixement passen de 42 (en la versió v4) a 47 (en la versió v5), realitzant-se a banda del que ja s’ha mencionat, els canvis següents:

Pel que fa als grups de Processos:

El Grup d'Inici

  • Gestió de la Comunicació. Perd un procés: identificar interessats 

El Grup de Planificació

  • Gestió del Abast. Guanya un procés: Pla de Gestió del Abast. 
  • Gestió del Temps. Guanya un procés: Pla de Gestió del Temps. 
  • Gestió de Costos. Guanya un procés: Pla de Gestió de Costos. 

El Grup d'Execució

  • Gestió de la Comunicació. Perd un procés. Passa de tenir: Distribució de la informació i Gestió de les expectatives dels Interessats a tenir només Gestionar les comunicacions.

Segons el PMI, s'ha redefinit el flux de dades i informació del projecte per aportar major consistència i aconseguir una major alineació amb el model de dades, Informació, Coneixement i Saviesa (Data, Information, Knowledge and Wisdom, DIKW) utilitzat en el camp de la Gestió del Coneixement. 

Es poden observar de forma més detallada els canvis en la següent presentació:

Tags:
Created by admin on 2014/08/14 11:23
    

Welcome

Welcome to this XWiki!