1.9. Eines per a la gestió de la innovació sobre la base de la gestió de projectes

Last modified by admin on 2020/04/09 13:29

Tenint en compte que la gestió de la innovació es basa a aplicar una sèrie de tècniques que permeten seqüenciar el procés innovador, a continuació tractarem, entre totes les que hi ha, de les que es podrien aplicar més al disseny i a la gestió de projectes independentment de l’abast d’aquests projectes i de la naturalesa de l'organització en què s’apliquin.

Les tècniques o eines de què tractarem són les següents n'hi ha algunes que són transversals perquè es relacionen amb les fases de la gestió de projectes segons el model PMBOK (model que desenvoluparem en el mòdul 2):

Fases del projecte segons el PMBOK 

Eines de gestió de la innovació 

Iniciació del projecte i treballs previs

Eines per a fomentar la creativitat:

 • Mapes mentals
 • Escenaris futurs
 • Cerca d’idees presents en altres àmbits
 • Pluja d'idees
 • SCAMPER

Auditoria tecnològica

Benchmarking

Planificació del projecte

Eines per a fomentar la creativitat:

 • Mapes mentals
 • Cerca d’idees presents en altres àmbits
 • Fraccionament dels problemes
 • Pluja d'idees
 • SCAMPER

DAFO

Reenginyeria de processos

Execució del projecte

Eines per a fomentar la creativitat:

 • Mapes mentals
 • Cerca d’idees presents en altres àmbits
 • Fraccionament dels problemes

Reenginyeria de processos

Seguiment i control del projecte

Eines per a fomentar la creativitat

 • Cerca d’idees presents en altres àmbits

DAFO

Gestió del coneixement

Tancament del projecte

Auditoria tecnològica

DAFO

Gestió del coneixement

information Informació

Tal com veurem en el mòdul 2, aquesta assignatura desenvoluparà la metodologia PMBOK fins a la fase de planificació.

1.9.1. Tècniques per a fomentar la creativitat>

Tags:
Created by admin on 2014/02/20 16:06
    

Welcome

Welcome to this XWiki!