infographic.jpg

informationAquest mòdul ha estat extret de la font següent:

Rodríguez, J.R. i Mariné Jove, M. (2010). Gestió de projectes. Barcelona: UOC.

AVÍS

En l’assignatura Disseny i gestió de projectes en xarxa es planteja la metodologia PMBOK amb l’objectiu d’orientar-vos a la primera definició detallada del vostre projecte de Màster que anireu desenvolupant al llarg d’aquest. Aquest mètode s’enfoca des d’una perspectiva oberta, donat que es podrà modificar el seu contingut en base a les necessitats de cada projecte si és necessari. El desenvolupament d’aquesta assignatura no us proporcionarà  la certificació PMP (Project Management Professional), donat que es tracta d’una certificació que el PMI que s’obté a través d’un examen, que mesura el coneixement i la comprensió de las disciplines de la guia del PMBOK®. 

2.1. Conceptes bàsics

   2.1.1. El projecte i les altres coses

   2.1.2. Projectes TIC?

   2.1.3. Projectes i productes TIC

   2.1.4. Dimensions d'un projecte

   2.1.5. Cicle de vida d'un projecte

2.2.  Components de la gestió de projectes: les àrees de coneixement

   2.2.1. Relacions entre els processos de gestió del cicle de vida i les àrees de coneixement, segons PMBOK

   2.2.2. Descripció de les àrees de coneixement

2.3. Productes i documents principals per a la gestió de projectes

2.4. Iniciació del projecte i treballs previs

   2.4.1. Etapes prèvies a la iniciació del projecte

   2.4.2. Desenvolupar l'acta de constitució del projecte

   2.4.3. Identificar els interessats

   2.4.4. Definició inicial de l'abast

   2.4.5. Establir l'organització per a la gestió del projecte

2.5. Planificació del projecte

   2.5.1. Què és un pla de projecte?

   2.5.2. Processos de la planificació. La integració del pla

   2.5.3. Planificar l'abast

   2.5.4. Planificar el temps

   2.5.5. Planificació de costos

   2.5.6. Planificar la qualitat

   2.5.7. Planificar els riscos

   2.5.8. Altres components de la planificació

AVÍS

Aquest mòdul està basat en la 4ª edició de la metodologia PMBOK, pel que les activitats de l'assignatura referents al projecte, es basaran en aquesta edició. En l'actualitat, però, existeix la 5ª edició. En cas que vologueu conèixer els canvis de la nova edició, us recomanem, un cop revisats els apartats d'aquest mòdul, la lectura del darrer apartat: 2.6. Diferències més significatives en la versió 5 de PMBOK. 

Tags:
Created by admin on 2014/01/21 13:10
    

Welcome

Welcome to this XWiki!