idea.jpg

La innovació és un repte i no un drama, una oportunitat i no una amenaça

 Amparo Moraleda (IBM)

Quan s’innova, es corre el risc de cometre errors. És millor admetre’ls ràpidament i continuar amb una altra innovació

    Steve Jobs

Allò que condueix i arrossega el món no són les màquines, són les idees

    Víctor Hugo

La creativitat és la intel·ligència divertint-se

 Albert Einstein

La innovació esdevé una forma viable d'assegurar l'adaptació de les organitzacions i les persones que en formen part a la Societat Digital. Es poden dur a terme tota sèrie de projectes amb base tecnològica, però si no es realitzen de forma innovadora, aquests no tindran èxit. A més, és necessari comptar amb el capital humà que coneix la organització i pot generar idees que esdevinguin solucions creatives a les crisis sobrevingudes davant el canvi, En aquest mòdul es tractaran els principals conceptes relacionats amb la innovació, així com una identificació dels seus components, motors, beneficis i tipus. També s'introduiran una sèrie d'eines i tècniques que poden ser utils per fomentar la innovació a l'hora de dissenyar un projecte.

1.1. Què és la innovació? Conceptes bàsics

1.2. Què no és innovació

1.3. Components de la innovació

1.4. Els motors de la innovació

1.5. Beneficis de la innovació

1.6. Tipus d'innovació

1.7. Innovació i creativitat: La innovació oberta

  1.7.1 Components de la innovació oberta

  1.7.2. Tipus d’innovació oberta

1.8. La gestió de la innovació

  1.8.1. Funcions bàsiques de la gestió de la innovació

  1.8.2. Factors d'èxit de la gestió de la innovació

1.9. Eines per la gestió de la innovació en base a la gestió de projectes

  1.9.1. Tècniques per a fomentar la creativitat

  1.9.2. Altres eines per a la innovació

1.10. Bibliografia

Tags:
Created by admin on 2014/01/02 16:38
    

Welcome

Welcome to this XWiki!