El Recurs "Disseny i gestió de projectes en xarxa" proporciona els continguts bàsics pel desenvolupament de l'assignatura. En els mòduls del recurs es tracta la gestió de projectes des d'una doble vessant:

  • Els conceptes relacionats amb la innovació: Avui dia, la innovació ha esdevingut un element clau per la persistència de les empreses i les organitzacions. Donats els continus canvis en la societat digital, cal que les pròpies organitzacions siguin innovadores i capaces d'oferir productes i serveis que s'adaptin a aquests canvis. Amb l'objectiu d'oferir una visió introductòria i genèrica del concepte d'innovació i les seves implicacions, en aquest mòdul s'analitzaran aquells conceptes i processos que intervenen en la innovació de les organitzacions en la Societat Digital. Tot aportant altres referències i exemples dels aspectes més aplicables a la pràctica.
  • El disseny i gestió de projectes en xarxa:  Donat que un dels principals objectius de l'assignatura és iniciar el disseny dels vostres projectes del Màster de Potenciació Digital, en aquest segon mòdul es plantejaran les fases i processos que intervenen en el disseny i la gestió de projectes, de tal forma que suposaran el contingut de referència en base a les diferents fases del model PMBOK (Project Management Body of Knowledge) i us proporcionarà eines per iniciar el seu disseny i el plantejament de la seva planificació.

En aquesta assignatura la innovació no es considera un aspecte aïllat de la gestió de projectes, pel que en el desenvolupament de les activitats el primer concepte es tractarà de forma transversal, tal i com es mostra en la figura següent:

projecte1.jpg

informationINFORMACIÓ:

En aquesta assignatura, i en conseqüència en aquest recurs, es desenvoluparà la metodologia PMBOK fins a la Planificació, donat que es tracta d'una assignatura introductòria.

Created by admin on 2014/01/21 13:14
    

Welcome

Welcome to this XWiki!