En aquest material, adoptem la perspectiva que la majoria dels projectes TIC són en realitat projectes mixtos, en què, a més de fabricar, instal·lar o implantar un producte tècnic (que es pot observar i avaluar físicament), s'esdevenen i probablement s'haurien d'esdevenir canvis en els processos de treball de l'organització clienta (o de la mateixa organització informàtica), en les actituds, els comportaments i el coneixement de les persones i en el mateix entorn (l'organització) en què el producte o productes hauran de funcionar.

Per tant, els objectius dels projectes són compostos i complexos, i la interacció amb l'organització és contínua i canviant.

2.1.3 Projectes i productes TIC>

Tags:
Created by admin on 2014/02/25 16:04
    

Welcome

Welcome to this XWiki!