2.2.1. Relacions entre els processos de gestió del cicle de vida i les àrees de coneixement, segons PMBOK

Last modified by admin on 2014/08/13 17:14

La taula següent mostra aquest mapatge. Cada activitat o procés específic es mostra dins del grup de processos en què habitualment passen la majoria de les activitats.

Taula 1. Correspondència entre grups de processos i àrees de coneixement, segons el PMBOK

taula1.jpg

taula12.jpg

Font: PMBOK (2008)

Tags:
Created by admin on 2014/02/25 16:44
    

Welcome

Welcome to this XWiki!