Tots els autors que parlen de la innovació oberta emfatitzen que es pot dur a terme des d'un doble vessant basat en la confluència interna i externa d’aquest tipus d’innovació que facilita la millora de la mateixa organització.

Seguint aquesta perspectiva, Leadbeater (2007) proposava dos models bàsics d’innovació oberta:

  • Innovació oberta interna (IN): segons Montoya (2011), es tracta d’un model en l’empresa que ha desembocat en una tendència en l'organització empresarial. En aquest tipus d’innovació oberta hi entraria el proveïment participatiu, definit en l’apartat anterior, que es considera el paradigma més desenvolupat en aquest model intern.
information Exemple de proveïment participatiu des del model d’innovació oberta IN 

La iniciativa (actualment extingida) anomenada EkinBilbao, projecte promogut per l’Ajuntament de Bilbao que mirava de promoure la innovació oberta, la creativitat i la innovació global:

  • Innovació oberta externa (OUT): en aquest cas, una organització crea una plataforma amb la qual els usuaris desenvolupen idees i productes o serveis. La idea d’aquest model és la de maximitzar la creativitat. Segons Leadbeater (2007), aquest model està dissenyat per a permetre que qualsevol persona pugui afegir una part de la informació, codi o mòdul, per la qual casa podríem dir que es tracta de dur a terme la innovació oberta al punt màxim. El mateix autor exemplifica aquest tipus d’innovació en la Wikipedia.

Avui dia, amb la generalització massiva que s’ha produït de les tecnologies Web 2.0, que permeten la participació activa dels ciutadans, la distinció d’aquests models ha esdevingut menys clara, i s'han passat a considerar també com a proveïment participatiu totes les iniciatives que inclouen una aplicació en què els ciutadans poden aportar idees innovadores a les organitzacions. De fet, la principal distinció entre aquests dos models es basa en la necessitat, en el cas de la innovació oberta externa, d’una redefinició de la propietat intel·lectual, redefinició que, en el cas de la interna, es queda inalterada.

information Exemple de proveïment participatiu dirigit als usuaris 
L’empresa americana de cafeteria Starbucks ha introduït un espai on els usuaris poden proposar nous productes i serveis anomenat My Starbucks idea. En trobareu més informació en l'enllaç següent: http://mystarbucksidea.force.com/ 

information Exemple de proveïment participatiu dirigit al ciutadà 

El Barcelona Lab és una iniciativa entesa com un espai d'innovació obert al ciutadà i impulsat per la Direcció de Creativitat i Innovació de l'Ajuntament de Barcelona, juntament amb altres institucions culturals, centres de recerca i empreses de la ciutat. En el mateix lloc web es defineix com “un laboratori de cultura, coneixement, creativitat i innovació obert als ciutadans”.

Per a més informació visiteu aquest enllaç: http://barcelonalab.cat/

També podeu consultar el podcast següent: L'internauta (2012, 7 de desembre). V. Partal. Vilaweb. En aquest podcast, recuperat de l'enllaç http://www.vilaweb.tv/files/podcastInternauta/Internauta102.mp3, s’hi explica el naixement de Barcelona Lab.

1.8. La gestió de la innovació >

 

Tags:
Created by admin on 2014/08/13 19:00
    

Welcome

Welcome to this XWiki!